บริษัท แอท วัน เซอร์วิส จำกัด

บริษัท แอท วัน เซอร์วิส จำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทบริการทำความสะอาด ที่ก่อตั้งโดยทีมงานและผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านทำความสะอาดเราจึงมั่นใจและเข้าใจผู้ว่าจ้าง ได้คัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณภาพ ทำการฝึกอบรมอย่างดีและต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาด อย่างถูกต้องตามขั้น ตอน และมีความปลอดภัย ก่อนส่งมอบพนักงานให้แก่ผู้ว่าจ้างสถานที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการ พนักงานจะดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีเยี่ยม สบายใจแก่ผู้ใช้บริการ เรามีทีมงานเข้าตรวจเยี่ยม สถานที่บริการ เพื่อรับข้อเสนอแนะของผู้ว่าจ้างนำข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพเป็นประจำ เราจึงมั่นใจในการบริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ ของผู้ว่าจ้าง เราจึงให้ บริการพนักงานประจำ และงาน Big Cleaning

โดยมี

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18/147 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2350-1318 , 063-625-6461 , 089-775-2295
โทรสาร 0-2350-1315
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี0 1055 53046 62 8